ค่าความเป็นกรด-ด่าง

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เป็นการวัดที่สำคัญของน้ำ ค่าพีเอชของลำธารไม่เพียงส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ ค่า pH ที่เปลี่ยนแปลงในลำธารยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงการเพิ่มมลพิษหรือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

พีเอชของอาหารเป็นฟังก์ชันโดยตรงของไฮโดรเจนไอออนอิสระที่มีอยู่ในอาหารนั้น กรดที่มีอยู่ในอาหารจะปล่อยไฮโดรเจนไอออนอิสระ ไฮโดรเจนไอออนทำให้อาหารที่เป็นกรดมีรสเปรี้ยวที่โดดเด่น

ดังนั้นค่าความเป็นกรด-ด่างอาจถูกกำหนดให้เป็นตัววัดความเป็นกรดอิสระ แม่นยำยิ่งขึ้นพีเอชถูกกำหนดให้เป็นค่าลบของความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน ช่วงของ pH ขยายจากศูนย์ถึง 14 ค่า pH ที่ 7 เป็นกลาง เนื่องจากน้ำบริสุทธิ์มีค่าเท่ากับ 7 ค่าที่ต่ำกว่า 7 เป็นกรด ค่าที่มากกว่า 7 เป็นเบสหรือด่าง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.neonics.co.th/หมวดหมู่สินค้า/ph-meter

ph คือ

คำจำกัดความง่ายๆ ค่าพีเอช pH คือค่าความเป็นกรดหรือด่างของสารละลาย แต่ถ้าต้องการคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์มากกว่านั้นคือความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในของเหลว แม้ว่าค่าพีเอชที่ต่ำจะบ่งบอกถึงความเข้มข้นของไฮโ...

Read more
pH meter คือ

pH meter คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความเป็นกรดหรือด่างของสารละลาย หรือเรียกอีกอย่างว่า pH ซึ่งค่า pH เป็นหน่วยวัดที่อธิบายระดับความเป็นกรดหรือด่าง มันถูกวัดในระดับ 0 ถึง 14 ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากพ...

Read more

การใช้ค่าความเป็นกรด-ด่าง

มีการใช้พีเอชในชีวิตประจำวันตลอดจนวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ใช้ในการปรุงอาหาร (เช่น ทำปฏิกิริยากับผงฟูและกรดเพื่อทำให้ขนมอบเพิ่มขึ้น) เพื่อออกแบบค็อกเทล ในน้ำยาทำความสะอาด และในการถนอมอาหาร มีความสำคัญในการบำรุงรักษาสระน้ำและการทำน้ำให้บริสุทธิ์ เกษตรกรรม การแพทย์ เคมี วิศวกรรมศาสตร์ สมุทรศาสตร์ ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์อื่นๆ