อุณหภูมิ

Temperature อุณหภูมิเป็นปริมาณทางกายภาพที่แสดงความร้อนและความเย็น เป็นการสำแดงของพลังงานความร้อนที่มีอยู่ในสสารทั้งปวงซึ่งเป็นที่มาของการเกิดความร้อนการไหลของพลังงานเมื่อร่างกายสัมผัสกับสิ่งอื่นที่เย็นกว่าหรือร้อนกว่า.

เทอร์โมมิเตอร์ได้รับการสอบเทียบในสเกลอุณหภูมิต่างๆ ที่ในอดีตเคยใช้จุดอ้างอิงและสารเทอร์โมเมตริกต่างๆ เพื่อกำหนดคำจำกัดความ มาตราส่วนที่พบมากที่สุดคือมาตราส่วนเซลเซียส (เดิมเรียกว่าเซนติเกรด แสดงเป็น °C) มาตราส่วนฟาเรนไฮต์ (แสดงเป็น °F) และมาตราส่วนเคลวิน (แสดงเป็น K) ซึ่งส่วนสุดท้ายใช้อย่างเด่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์โดย อนุสัญญาของระบบหน่วยสากล (SI)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.neonics.co.th/หมวดหมู่สินค้า/เครื่องวัดอุณหภูมิ

รู้จักความหมายอุณหภูมิห้อง

Room temperature "อุณหภูมิห้อง" คือช่วงความร้อนของอากาศที่คนส่วนใหญ่ชอบสำหรับการตั้งค่าภายในอาคาร บุคคลรู้สึกสบายเมื่อสวมใส่เสื้อผ้าในร่มทั่วไป ความสะดวกสบายของมนุษย์สามารถขยายเกินขอบเขตนี้ได้โดยขึ้นอ...

Read more
เทอร์โมมิเตอร์สำหรับอุตสาหกรรมราคาถูก

เทอร์โมมิเตอร์อุตสาหกรรม (Industrial Thermometer) ใช้สำหรับวัดในงานอุตสาหกรรมซึ่งมีหลายประเภทให้เลือก แต่ที่แน่นอนเทอร์มอมิเตอร์นี้มีความทนทานมากกว่าเทอโมมิเตอร์ในห้องปฏิบัติการ วิธีการทำงานของเครื่อง...

Read more

ตามทฤษฎีต่ำสุดคือศูนย์สัมบูรณ์ ซึ่งไม่สามารถดึงพลังงานความร้อนออกจากร่างกายได้อีก จากการทดลองสามารถเข้าใกล้ได้อย่างใกล้ชิดเท่านั้น (100 pK) แต่ยังไม่ถึงซึ่งเป็นที่ยอมรับในกฎข้อที่สามของอุณหพลศาสตร์

Temperature มีความสำคัญในทุกสาขาของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ รวมถึงฟิสิกส์ เคมี ธรณีศาสตร์ ดาราศาสตร์ การแพทย์ ชีววิทยา นิเวศวิทยา วัสดุศาสตร์ โลหะวิทยา วิศวกรรมเครื่องกล และภูมิศาสตร์ตลอดจนแง่มุมส่วนใหญ่ของชีวิตประจำวัน