ความชื้น

ปริมาณความชื้น (Moisture Content) หมายถึงปริมาณน้ำที่มีอยู่ในรูพรุน (ช่องว่าง) ของวัสดุ โดยปกติจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวลของน้ำที่สัมพันธ์กับน้ำหนักแห้งของวัสดุ การทำความเข้าใจในเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับวัสดุทั่วไปหลายชนิด เช่น ไม้ เซรามิก ดิน และอื่นๆ

ปริมาณชื้น (Moisture Content) คือการอ้างอิงถึงปริมาณน้ำที่มีอยู่ในวัสดุ ค่านี้มักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของมวลของวัสดุ (เช่น % MC) เราสามารถวัดได้หลายวิธี เช่น การทดสอบด้วยการอบแห้งด้วยเตาอบหรือเครื่องวัด Moisture meter

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.neonics.co.th/หมวดหมู่สินค้า/เครื่องวัดความชื้น

หลักการวัดความชื้นในดิน

Moisture ที่เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จ สำหรับพืชส่วนใหญ่ น้ำมากเกินไปเป็นอันตรายมากกว่าไม่เพียงพอ กุญแจสำคัญคือการเรียนรู้วิธีการวัดระดับชื้นในดินอย่างมีประสิทธิภาพและรดน้ำ...

Read more
ความชื้นคือ (Moisture)

Moisture คือการมีอยู่ของของเหลว โดยเฉพาะน้ำ ซึ่งมักมีปริมาณน้อย อาจพบน้ำปริมาณเล็กน้อยเช่นในอากาศ ในอาหาร และในผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์บางชนิด อีกทั้งยังหมายถึงปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ

Read more
ความชื้นสัมพัทธ์คือ

พูดง่ายๆ ก็คือ Relative humidity (RH) คือการวัดปริมาณไอน้ำในอากาศ ชัดเจนยิ่งขึ้นคือปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ (%RH) ของปริมาณที่จำเป็นเพื่อให้ได้ความอิ่มตัวที่อุณหภูมิเดียวกัน

Read more
Moisture content คือ

Moisture content เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของคุณภาพวัสดุ และโดยพื้นฐานแล้วเป็นหน้าที่ของการควบคุมคุณภาพในโรงงานผลิตและห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ ตั้งแต่องค์กรวิจัยทางชีววิทยา ผู้ผลิตยา ผู้ผลิตและบรรจุภัณฑ์อา...

Read more
รู้จักเครื่องมือวัดความชื้นคือ

เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในหลายอุตสาหกรรมในการตรวจในวัสดุ ผู้ตรวจสอบบ้านและอาคารจำเป็นต้องพึ่งพาเครื่องวัดนี้เพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและความเสียหายต่อโครงสร้างเหล็ก ในอุตสาหกรรมงานไม้เช่นผู้ผลิตเฟ...

Read more

การทดสอบด้วยเตาอบแห้ง

การทดสอบแบบแห้งในเตาอบจะวัด Moisture ตามน้ำหนัก โดยจะชั่งน้ำหนักชิ้นส่วนของวัสดุแล้วนำไปใส่ในเตาอบที่อุณหภูมิที่ตั้งไว้นานตราบเท่าที่วัสดุจะหยุดการเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก เมื่อแห้งแล้ว จะชั่งน้ำหนักวัสดุอีกครั้ง และจะใช้ความแตกต่างของน้ำหนักก่อนการอบแห้งและน้ำหนักหลังการอบแห้งเพื่อพิจารณาว่าวัสดุที่ทำการทดสอบมีระดับการชื้นเท่าใด

ประการที่สอง การทดสอบดังกล่าวมักทำลายวัสดุที่ทำการทดสอบ ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ในหลายกรณี (เช่น เมื่อทำการทดสอบไม้หรือพืชบางชนิด)

สุดท้าย มีข้อกังวลเกี่ยวกับความถูกต้องของการทดสอบดังกล่าว ดยทั่วไปแล้วการทดสอบแบบแห้งด้วยเตาอบก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็นวิธีการวัดปริมาณระดับชื้นในวัสดุที่หลากหลายได้อย่างแม่นยำที่สุด

Recommended.

Trending.