ความรู้ทางเคมี

บัฟเฟอร์ (Buffer) เป็นสารละลายในน้ำที่สามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระดับ pH เมื่อเติมกรดหรือด่างในปริมาณเล็กน้อย บัฟเฟอร์แต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะด้วย 'ความจุ' ที่กำหนดไว้ซึ่งกำหนดเป็นปริมาณของกรดหรือเบสแก่ที่ต้องเติมเพื่อเปลี่ยน pH ของสารละลายหนึ่งลิตรโดยหนึ่งหน่วย pH กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความจุบัฟเฟอร์คือปริมาณของกรดหรือเบสที่เติมได้ก่อนที่ pH จะเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

pH buffer เป็นสารละลายพิเศษที่ป้องกันไม่ให้ระดับ pH ผันแปรมาก ทุกระดับ pH ที่ผลิตมีความจุบัฟเฟอร์และช่วงบัฟเฟอร์ที่ระบุ ความจุของบัฟเฟอร์หมายถึงปริมาณกรดหรือเบสที่เติมได้ก่อนที่ pH จะเปลี่ยนแปลงอย่างมาก นอกจากนี้ยังอาจมีลักษณะเป็นระดับของกรดหรือเบสแก่ที่ต้องเติมเพื่อเปลี่ยน pH ของสารละลายหนึ่งลิตรโดยหน่วย pH หนึ่งหน่วย

ช่วงบัฟเฟอร์คือช่วง pH ที่บัฟเฟอร์สามารถทำให้กรดและเบสที่เติมเพิ่มเป็นกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่รักษา pH ให้คงที่ นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับกระบวนการหรือปฏิกิริยาที่ต้องการช่วง pH ที่เฉพาะเจาะจงและมีเสถียรภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.neonics.co.th/หมวดหมู่สินค้า/buffer-solution/ph-buffer-solution

บัฟเฟอร์คือ

บัฟเฟอร์คือสารละลายที่สามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลงค่า pH เมื่อเติมส่วนประกอบที่เป็นกรดหรือเป็นเบส สามารถแก้กรดหรือเบสที่เติมในปริมาณเล็กน้อย ทำให้ pH ของสารละลายค่อนข้างคงที่ นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับกระบ...

Read more
รู้จัก pH buffer คือ

บัฟเฟอร์คือสารละลายพิเศษที่ป้องกันไม่ให้ระดับ pH ผันแปรมาก ทุกระดับ pH ที่ผลิตมีความจุบัฟเฟอร์และช่วงบัฟเฟอร์ที่ระบุ ความจุของบัฟเฟอร์หมายถึงปริมาณกรดหรือเบสที่เติมได้ก่อนที่ pH จะเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ...

Read more

ช่วงบัฟเฟอร์คือช่วง pH เฉพาะที่บัฟเฟอร์ทำให้กรดหรือเบสที่เติมนั้นเป็นกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ยังคงค่า pH ที่เกือบคงที่ ความจุและช่วงของบัฟเฟอร์เฉพาะช่วยให้แน่ใจว่ากรด/เบสจำนวนเล็กน้อยที่เติมเข้าไปนั้นถูกทำให้เป็นกลาง และปฏิกิริยาเคมีจะดำเนินต่อไปโดยไม่ให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องสำหรับการทดลอง/กระบวนการ พูดง่ายๆ บัฟเฟอร์คือส่วนผสมของกรดอ่อนกับเบสคอนจูเกตหรือเบสอ่อนกับกรดคอนจูเกต

Recommended.

Trending.