กลศาสตรของไหล

ความหนืด (Viscosity) ของของไหลเป็นตัววัดความต้านทานต่อการเสียรูปในอัตราที่กำหนด สำหรับของเหลว สอดคล้องกับแนวคิดที่ไม่เป็นทางการของ "ความหนา" เช่น น้ำเชื่อมหนืดมากกว่าน้ำ

มีวิธีการต่างๆ มากมายในการวัด Viscosity ซึ่งแต่ละวิธีเหมาะสมกับสถานการณ์และวัสดุเฉพาะ การเลือกเครื่องมือวัดค่าหนืดที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของการใช้งานใดๆ ถือเป็นเรื่องยาก เครื่องมือในปัจจุบันมีตั้งแต่แบบธรรมดาไปจนถึงแบบซับซ้อน ดูรายละเอียดวิธีการวัดที่ https://www.neonics.co.th/หมวดหมู่สินค้า/เครื่องวัดความหนืด

รู้จัก Viscosity index ดัชนีความหนืด

ดัชนีความหนืด Viscosity index คือตัวเลขไร้มิติที่แสดงว่าความหนืดของของไหลไฮดรอลิกเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิอย่างไร (นอกจากนี้ยังใช้กับของเหลวเช่นน้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ น้ำมันหล่อลื่นเกียร์ ...

Read more
Viscosity unit หน่วยของความหนืด

หน่วยที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับความหนืดไดนามิกคือหน่วย CGS centipoise (cP) ซึ่งเทียบเท่ากับ 0.01 Poise (P) หน่วยนี้ใช้เพื่อเป็นเกียรติแก่นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส Jean Léonard Marie Poiseuille (1797-1869) ซึ่...

Read more
Viscometer คือ

เครื่องวัดความหนืด Viscometer คืออุปกรณ์วัดค่าความหนืดและคุณสมบัติการไหลของของเหลว ความหนืดเกิดขึ้นจากการเสียดสีภายในของของไหล และถูกกำหนดให้เป็นความต้านทานของของเหลวต่อการไหลหรือความเค้นเฉือน

Read more
ความหนืดคือ

Viscosity หรือค่าการหนืดคือการวัดความต้านทานของของไหลในการพยายามเคลื่อนผ่าน ในระดับโมเลกุล เป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างโมเลกุลต่างๆ ในของเหลว สิ่งนี้สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นแรงเสียดทานระหว่างโมเลกุลในข...

Read more
Viscosity คือ

Viscosity คือค่าการหนืดของของไหลเป็นตัววัดความต้านทานต่อการเสียรูปในอัตราที่กำหนด เช่นน้ำเชื่อมหนืดสูงกว่าน้ำ ค่านี้เป็นการวัดปริมาณแรงเสียดทานภายในระหว่างชั้นของเหลวที่อยู่ติดกันซึ่งมีการเคลื่อนที่สั...

Read more

Viscometer (เรียกอีกอย่างว่าเครื่องวัดความหนืด) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัด Viscosity ของของเหลว สำหรับของเหลวที่หนืดแตกต่างกันไปตามสภาวะการไหล

หน่วยของ Viscosity แบบดั้งเดิมคือ Poise (สัญลักษณ์: P) และ centiPoise (สัญลักษณ์: cP) ได้รับการตั้งชื่อตามแพทย์ชาวฝรั่งเศส Jean Louis Marie Poiseuille (ค.ศ. 1799 - 1869)

แต่โดยทั่วไปเรามักใช้หน่วยเป็น centipoise (cP) ซึ่งก็คือ 0.01 poise ของเหลวในชีวิตประจำวันจำนวนมากมี Viscosity ระหว่าง 0.5 ถัง 1,000 cP

หน่วยของในระบบ SI

หน่วยความหนืดในระบบ SI ได้แก่ Pascal-second (สัญลักษณ์: Pa.s) และ milliPascal-second (สัญลักษณ์: mPa.s) อ่านว่ามิลลิปาสคาลวินาที และมีค่าเทียบเท่ากับนิวตัน - วินาทีต่อตารางเมตร (N·s m-2)

Centipoise (cP) = mPa.s (มิลลิปาสคาลวินาที)

Recommended.

Trending.