ความขุ่น

Turbidity คือความขุ่น ความมัวของของเหลวที่เกิดจากอนุภาคจำนวนมากซึ่งโดยทั่วไปมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า คล้ายกับควันในอากาศ การวัดระดับการขุ่นเป็นการทดสอบคุณภาพน้ำที่สำคัญ ของเหลวอาจมีสารแขวนลอยซึ่งประกอบด้วยอนุภาคหลายขนาด แม้ว่าวัสดุแขวนลอยบางชนิดจะมีขนาดใหญ่และหนักพอที่จะตกลงสู่ก้นภาชนะอย่างรวดเร็ว หากปล่อยตัวอย่างของเหลวให้คงอยู่ (ของแข็งที่ตั้งค่าได้) อนุภาคขนาดเล็กมากจะตกตะกอนช้ามากหรือไม่ได้เลยหากตัวอย่าง กวนอย่างสม่ำเสมอหรืออนุภาคเป็นคอลลอยด์ อนุภาคของแข็งขนาดเล็กเหล่านี้ทำให้ของเหลวมีลักษณะขุ่น

เครื่องวัดสีหน่วย pt-co

มาตราส่วนแพลตตินัม-โคบอลต์ (มาตราส่วน Pt/Co หรือมาตราส่วน Apha-Hazen ) เป็นมาตราส่วนสีที่นำมาใช้ในปี 1892 โดยนักเคมี Allen Hazen (1869–1930) ดัชนีได้รับการพัฒนาเพื่อใช้ในการประเมินระดับมลพิษในน้ำเสีย ...

Read more
เข้าใจการวัดค่าสีของน้ำ (Color of water)

น้ำบริสุทธิ์ใสจริงหรือ แม้แต่น้ำบริสุทธิ์ก็ไม่ได้ไม่มีสี แต่มีโทนสีน้ำเงินเล็กน้อย ในโลกธรรมชาติคุณมักจะเห็นน้ำที่ไม่ชัดเจน ตะกอนและสารอินทรีย์ทำให้เฉดสีของน้ำธรรมชาติเป็นสีน้ำตาลหรือสีเขียว และถ้าธาต...

Read more
Turbidity ค่าปกติ

Turbidity คือการขุ่นหรือความมัวของของเหลวที่เกิดจากอนุภาคแต่ละตัว (ของแข็งที่ถูกแขวนลอย) ซึ่งโดยทั่วไปจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า คล้ายกับควันในอากาศ การวัดการขุ่นเป็นการทดสอบคุณภาพน้ำที่สำคัญ

Read more
Turbidity meter

Turbidity meter ใช้เพื่อวัดระดับขุ่นของน้ำที่เกิดจากอนุภาคของแข็งแขวนลอยอย่างรวดเร็ว การทำความเข้าใจวิธีการทำงานของเครื่องวัดนี้สามารถช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น และทำให้มั่นใจว่าตัวอย่างและเคร...

Read more
Turbidity คือ

คำจำกัดความของ Turbidity คือการขุ่นมัวหรือความมัวของของเหลวที่เกิดจากสารแขวนลอยขนาดเล็กมากซึ่งมักจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า การวัดค่าการขุ่นเป็นการทดสอบที่สำคัญเมื่อพยายามกำหนดคุณภาพของน้ำ เป็นสมบัติทางแ...

Read more

การวัดการขุ่นอย่างไร

การวัดค่าความขุ่นที่พบมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาคือ Nephelometric Turbidity Units (NTU) คุณสามารถตรวจสอบได้หลายวิธี วิธีโดยตรงที่สุดคือการวัดการลดทอนหรือความแรงที่ลดลงของแหล่งกำเนิดแสงขณะผ่านตัวอย่างน้ำ

ระบบที่เก่ากว่าเรียกว่าวิธี Jackson Candle โดยมีหน่วยแสดงเป็น JTU หรือ Jackson Turbidity Units มันใช้เปลวเทียนส่องผ่านเสาใสที่เต็มไปด้วยน้ำ ความยาวน้ำที่มองเห็นเทียนได้สัมพันธ์กับค่าการขุ่นในตัวอย่างน้ำ ด้วยการถือกำเนิดของเทคโนโลยีมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ วิธีนี้จึงไม่ได้ใช้อีกต่อไป

อนุภาคที่ลอยอยู่ในน้ำจะกระจายลำแสงที่โฟกัสไปที่พวกมัน จากนั้นวัดแสงที่กระจัดกระจายในมุมต่างๆ จากเส้นทางแสงที่ตกกระทบ ปัจจุบันนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นการวัดค่าการขุ่นที่แม่นยำยิ่งขึ้น ในการวัดความขุ่นด้วยวิธีนี้ ให้ใช้เครื่องวัดปริมาตร ดังนั้น Nephelometric จึงหมายถึง "การวัดขุ่นมัว" เครื่องวัดปริมาตรของแสงส่วนใหญ่วัดแสงที่กระจัดกระจายที่ 90° หากแสงสามารถไปถึงเครื่องตรวจจับได้มากขึ้นก็หมายความว่ามีอนุภาคขนาดเล็กจำนวนมากกระเจิงลำแสงแหล่งกำเนิดแสงน้อยลง

เครื่องตรวจจับหมายถึงอนุภาคที่น้อยลง Nephelometric Turbidity Units (NTU) เป็นหน่วยวัดที่ใช้โดย nephelometer ที่ตรงตามเกณฑ์การออกแบบของ EPA ปริมาณของแสงที่กระจัดกระจายได้รับอิทธิพลจากหลายแง่มุมของอนุภาค เช่น สี รูปร่าง และการสะท้อนแสง

ด้วยเหตุนี้ และข้อเท็จจริงที่ว่าอนุภาคที่หนักกว่าอาจตกตะกอนอย่างรวดเร็วและอาจไม่ส่งผลต่อการอ่านค่าระดับการขุ่นมีความสัมพันธ์ระหว่างการขุ่นและสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เก็บตัวอย่างทดสอบ

การวัดค่า Turbidity ในการใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มหาสมุทร แม่น้ำ และทะเลสาบ สามารถใช้ดิสก์ Secchi ได้ นี่คือจานขาวดำที่หย่อนลงไปในน้ำจนมองไม่เห็นอีกต่อไป ที่ระดับความลึกนั้น (เรียกว่าความลึกของ Secchi) จำนวนที่สัมพันธ์กันจะถูกบันทึกเป็นการวัดความชัดเจนในน้ำ