เครื่องวัดความหนาโลหะรุ่น AS850

เครื่องวัดความหนาโลหะรุ่น AS850